Haani mättä mi valõ umas elokotussõs 19 aastakka tagasi. Tullimi Taľnast ja jäimiki paigahoitjis. Kasuminõ ütehn latsi ja lambidõga um avitanu esihinnäst tundma oppi’ ja tähele panda’ maailma tõõsõsminemist. Siist mättä päält um nii ilmaelo ku ka hindä pääle tõistmuudu kaeminõ. Vahtsõ vällälöüdmine ei saaki läbi, egä päiv pand elo meid proomilõ ja pakk uutmalda võimaluisi. Ainugõnõ, miä ei muutu, um kakkõmalda luuminõ. Mõni asi um jo valmis jagamisõs tõisiga, mõni uut viil umma õigõt aigo. 
Loe’ mi mõttit kõrdalännüst aigopitehn elämisest vai tegüsäst kavvõsttüüst ja tiidsäst lõdvaslaskmisõst
Kuplandi kodolehe päält