Haani mättä mi valõ umas elo keskkotussõs aastidõ iist. Haani Loometare nime all pakumi umma loomingut ja luumistarõ võimaluisi. Haani märk tähüstäs ütehnhaardvat ja härgütävät kavvõsttüükotust põlitsõl Haanimaal, sammamuudu ja tundõga tettüt käsitüüd ni hää tundmisõga ihotüüd. Ja lisas viil palľond muud, miä õkva vällä paistu-ui.

Kavvõsttüü.

üümaja ni härgütämine

Haani luumistarõ um mõtõld õkva su’ jaos, ku otsit ütehnhaardjat ja härgütäjät kaugtüükotust, kohn olla’ päiv-kats vai niikavva, ku tahat. Võit tulla’ mi mano kavvõsttüüd tegemä ja hõngu haardma ütsindä vai ütehn seldsilise, perre vai väiku miiskunnaga – kõik, miä vaia, um olõmahn, lisas viil palľo põnõvit võimaluisi.

Käsitüü.
lang ni lamba'; tarõkraam

Mi lamba’ andva’ alguperälist, naturaalsõt värvmäldä langa: musta, valgõt ja halli. Kihnu maalambidõ lang passis kudamisõs väega häste. Pakumi viil ka lambavillast tettüid kattit (ee k villak), lisas ka lambit mi sordiluumiskaŕast. Tõõnõkõrd teemi ka käsitüümüüblit: õkva säänest, nigu um nätä’ mi luumistarõn.

Kihätüü.
mudiminõ ni hingetohtõrdus

Luuminõ um nii asjo tegemine kässiga ku ka tõõsõ avitaminõ ummi kässi ja nõvvoga. Mudimine avitas ihol lõdvas laskõ’ ja tervüsel tagasi tulla’ ni hingel praavuda’. Lihassidõ vaihõmadsõ koe mudiminõ MER, Hawaii Lomi Lomi Nui, kraniosakraaltohtõrdus ja hõngu-tohtõrdus umma’ esisugumadsõ’ moodu’, a kõik avitasõ’ süväste .